Jøtul preporuča redovito održavanje kamina, ali i dimnjaka. Čisti kamin ne pruža samo bolji pogled na vatru već i pridonosi boljem i čišćem sagorijevanju drva. Kada ložite suha drva dobre kvalitete i redovito održavate dimnjak, minimizirate rizik požara od čađe koji oštećuju dimnjak. Redovito održavanje sustava produžuje život proizvodima i olakšava njihovu upotrebu.

Svakodnevno održavanje ne zahtjeva skupu opremu, niti posebna znanja i vještine. Vodite računa i o stručnom pregledu dimnjaka, sukladno lokalnim i nacionalnim propisima. Ovdje možete pročitati Jøtulove savjete i preporuke za čišćenje i održavanje peći, kamina i dimnjaka.


SAVJET 1

Uklanjanje čađe sa stakla

Jøtulovi proizvodi dolaze sa takozvanim sustavom zračnog pranja stakla, koje pomaže u održavanju stakla čistim. Kada se čađa pojavi na staklu, dovoljno je nakratko intenzivno naložiti i vrućina će, u kombinaciji s kruženjem zraka uz staklo, ukloniti čestice čađe koje su se uhvatile za staklo.

Ako je staklo i dalje prekriveno čađom, preporučamo sljedeće:  navlažite zgužvani novinski papir, namočite ga u pepeo i protrljajte ga o staklo. Čađa će se lagano otpustiti sa stakla i sa suhim komadom papira uklonite čestice sa stakla. Ova metoda čišćenja ne koristi kemikalije, odgovorna je prema okolišu, učinkovita i jeftina.


SAVJET 2

Pražnjenje pepela

Mnogi prečesto čiste svoje peći i kamine od pepela. No, sloj pepela korisno je pustiti na dnu zbog toplinske zaštite i lakšeg idućeg potpaljivanja. Naime, pepeo je nezapaljivi dio drva, sačinjen uglavnom od minerala. Ima izolacijsko svojstvo te ga je preporučljivo pustiti na dnu kako bi zaštitio dno peći i pod ispod nje od topline.

U pepelu se često nalaze mali užareni komadi te stoga treba biti oprezan prilikom njegova zbrinjavanja. Pepeo uvijek praznite u metalnu posudu s poklopcem i sačekajte da se svi komadići ohlade. Iako se ne može kompostirati, pepeo od čistog drveta dobar je za fertilizaciju tla.


SAVJET 3

Godišnje održavanje kamina i peći

Jøtul preporuča da barem jednom godišnje pregledate svoju peć i kamin. Izvadite unutarnje obloge, pregledajte ih i uklonite ostatke čađe s njih i ostatke ložišta. Prekontrolirajte i rotirajuću rešetku i donju oblogu, da li su oštećene ili se čađa uhvatila za njih. Imajte na umu da se unutarnji dijelovi troše te da ih je potrebno zamijeniti. Kada, ovisi o tome koliko često ložite te kakva drva ložite. Nemojte zaboraviti i na brtve oko vrata i stakla te ih zamijenite ako su se oštetili.


SAVJET 4

Održavanje dimnjaka

Intenzivitet čišćenja dimnjaka propisan je na nacionalnoj i lokalnoj razini i važno je da se pridržavate tih pravila. Minimalno jednom godišnje potrebno je stručno očistiti dimnjak kako bi se spriječilo izbijanje požara zbog nakupljene čađe.

Čišćenje dimnjaka provodi se i zbog očuvanja okoliša te postizanja boljeg sagorijevanja. Peći i kamini bez čistog sagorijevanja imaju više čađe te ih je potrebno češće čistiti. Loženje mokrih drva može također biti razlog za povećano stvaranje čađe. U takvim slučajevima potrebno je češće provoditi čišćenje peći ili kamina i dimnjaka.