Veliki ugradni kamin Atraflam 900

Kamini Atra su veliki kamini, i po dimenziji i po težini. Težine su od 300 do 500 kg, svi su opremljeni sa giljotina vratima i komorom za distribuciju toplog zraka. Zbog svoje veličine i snage ovi kamini imaju velike zahtjeve za dimnjacima i za dovodom svježeg zraka.

Model Atraflam 900 sa tri strane je namjenjen ugradnji u prostorije gdje postoji mogućnost gledanja na kamin sa više strana, ugao gledanja je mnogo veći od 180 stepeni. Spoj stakla na uglovima je bez ikakvih profila, direktno staklo na staklo. Ovaj model je dodatno specifićan zato što je uzak a dosta dubok, tako da je idealan ukoliko nema dovoljno širine na mjstu gdje treba da se montira. Napravljen od kvalitetnih materijala i obložen unutar ložišta sa šamotnom ciglom koja može biti prirodne ili crne boje.